Buy Provigil canada online
Buy diazepam pakistan
Xanax no rx online
Where to buy Xanax online no prescription
Buy cheap Ambien
Buy Alprazolam pharmacia
Buy Xanax from thailand
Xanax australia buy
Buy Lorazepam mexico
Buy Provigil mexico
Generic Soma pill identification
Valium 5mg pics
How can i buy Modafinil drug
Buying Xanax in thailand
Http www buy Modafinil com
Buy Ambien cheap online
Ativan online visa
Buy Soma usa
How to buy Xanax legally
Real Ambien online
Ambien brand where to buy
Ambien vicodin buy
Buy diazepam in uk no prescription
Soma sale online
Provigil canada purchase free
Generic Zolpidem tartrate manufacturers
Purchase Tramadol hydrochloride
Lorazepam with 57
Generic Ativan pictures
I want to buy Xanax
Buy Valium 2mg
Buy Lorazepam Ativan
Ativan prescription assistance
Ambien road atherstone property for sale
Buy Ativan mastercard
Buying Provigil canada
Is it legal to buy Modafinil in the uk
Generic Ambien forum
Xanax what mg is green
Buy Ativan withdrawal
Can't sleep without Ambien help
Generic Ambien identifier
Buy Phentermine diet pills uk
Buy Clonazepam 2mg
Valium from online pharmacy
Buy Xanax online india
Clonazepam with
Ativan prescription canada
Tramadol sale Tramadol
Buy Provigil discount
Buy Clonazepam malaysia
Where to buy Klonopins
Cheap Soma united states
Buy Tramadol online no prescription
Buy Ambien Zolpidem
Buy Tramadol overnight delivery
Buy Clonazepam pharmacy
Provigil with wellbutrin
Where can i buy Xanax online
Buy Alprazolam no prescription fast
Buy Ativan no prescription mastercard
Buy Xanax overseas pharmacy
Purchase Provigil
Buying Valium in bali
Buy Xanax in australia
2090 Xanax 2mg
Lorazepam with chemotherapy
Buy Phentermine 37.5
Buy Ativan in europe
Generic Ativan no prescription
Order Lorazepam online no prescription
Buy Xanax sticks
Valium diazepam buy online
Cheap Tramadol buy
Buy Tramadol no prescription needed
Xanax brand buy online
Buy Tramadol 37 5 mg
Buy Phentermine utah
Valium for sleep buy
Cheap Xanax buy
Buy diazepam bp
Alprazolam online buy
Buy Tramadol soma
Buy Valium internet
Buy cheap Valium no prescription
Tramadol online fast shipping
Valium 10mg roche buy
Lorazepam with sertraline
Purchase Klonopin
Buy Xanax valium uk
Soma sale apartments
Buy diazepam 10mg pakistan
Where to buy carisoprodol without rx
Phentermine online buy uk
Buy Lorazepam mastercard
Generic Klonopin online
Ativan Xanax buy
Buy Valium 2008
Buy Xanax spain
Need a prescription for Modafinil
Canada Provigil online
Buy Ambien without rx
Buy Ambien cheap online
Buy Lorazepam uk
Buy Soma tramadol
Buy Xanax no prescription from canada
Buy Soma handlebar
Where to buy Valiums
Ambien generic Ambien cr Ambien generic
Xanax for purchase
Phentermine online to buy
Phentermine online free shipping
Cheap diazepam buy online
Buy Tramadol cheap
Buy Modafinil visa
Clonazepam with hydrocodone
Buy Ambien from canada
Buy Ultram ukraine
Buy Soma usa
Phentermine online buy
Klonopin online real
Provigil with adhd
Buy Xanax argentina
Buy Phentermine md
Buy Ultram cod delivery
Buy Clonazepam forum
Buy Soma new york
Phentermine prescription buy
Buy Alprazolam Xanax
Soma prescription review
Generic Xanax white
Ambien 10mg vicodin
Buying Ambien online legal
Ambien dosages 20 mg
Buy Phentermine hydrochloride 37.5 mg
Buy Klonopin 1mg
Valium mg xanax
Generic Phentermine buy
Soma prescription for
Buy cheap Ambien online no prescription
Buy Klonopin united states
Valium xanax mg
Buy Ambien sleeping pills
Ambien buy Valium
Buy Tramadol tk
Buy Alprazolam mastercard
Can you buy Xanax over the counter
Http www buy Modafinil com
Buy Modafinil with paypal
Buying Soma online without prescription
Generic Klonopin 25
Generic Adipex where to buy
Buy Soma in georgia
Can you buy Valium in morocco
Buy Xanax online no prescription cheap
Buy Alprazolam next day delivery
Buy Alprazolam 25
Ambien sale cheap

Ciekawostki przyrodnicze


Data: 30 grudnia 2012

Ostatnie nurkowanie na Sulawesi, płytka woda, tuż przy zaroślach namorzynowych pośród traw morskich miałam spotkanie z takim oto stworzeniem...niby wąż?? ale coś mi ta głowa nie wyglądała...

była mętna woda, nie chciałam się zbytnio zbliżać, bo wszystkie węże morskie są jadowite, a ten miał z 1,5m i mnie obserwował...
nie wiem jaka może być szybkość ataku, więc trzymałam dystans. Jak się puźniej okazało był to pasiasty węgorz wężowy: Myrichthys colubrinus imitujący bardzo podobnego węża: Laticauda colubrina...można się pomylić, no nie? :)


Data: 15 grudnia 2012

Wyjce to jedne z najgłośniejszych zwierząt. Zamieszkują tereny tropikalne Ameryki Południowej i Centralnej. Sklasyfikowano 15 podgatunków. Są największymi małpami nowego kontynentu i co ciekawe do niedawna sądzono, że są weganami. Ale filmowcy z BBC w Brazylii przyłapali je na gorącym uczynku, jak to się zakradły do kurnika by wykraść i posilić się jajami. 

Na zdjęciu 1 dorosły oraz samica z młodym. fot. zrobione w 2011r. z olbrzymiego dystansu z łodzi w delcie Orinoko.


Data: 10 września 2012

Mimetyzm nie całkiem doskonały ;)

Czyli próba upodobnienia się/naśladownictwo zwierzęcia swoim kształtem lub barwą bądź deseniem ciała do otaczającego go środowiska.

 

 

  

Wszelkie prawa autorskie do wyżej zamieszczonych treści i zdjęć posiada Henuati Expeditions. Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostępnianie innym osobom bez wyraźnej pisemnej zgody właściciela jest zabronione i egzekwowane na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.

Copyright © 2012 -2014

Liczba odwiedzin: 634321

   <<  << Zapraszamy do Brazyli z Argentynę na wyprawę do 4 Parków Narodowych - Wyruszamy już 25 lipca  >> << Zdjęcia z naszej ostatniej wyprawy do Brazyli-Argentyny i Paragwaju są w naszej galerii - zapraszamy do oglądnięcia >><< Zapraszamy do parków narodowych Indii - niesłychana różnorodność flory i fauny czeka na nas  już podczas majówki >>    <<  Henuati Expeditions - Wyprawy Przyrodnicze.pl  są już na facebooku- zapraszamy do polubienie naszej strony :) >>